President Zhou's Visit to LA (7/28/2009)


IMG_0335_lr.jpg
IMG_0335_lr.jpg
115.67 KB
IMG_0336_lr.jpg
IMG_0336_lr.jpg
98.85 KB
IMG_0340_lr.jpg
IMG_0340_lr.jpg
89.17 KB
IMG_0355_lr.jpg
IMG_0355_lr.jpg
108.72 KB
IMG_0356_lr.jpg
IMG_0356_lr.jpg
101.59 KB
IMG_0359_lr.jpg
IMG_0359_lr.jpg
78.88 KB
IMG_0361_lr.jpg
IMG_0361_lr.jpg
98.40 KB
IMG_0364_lr.jpg
IMG_0364_lr.jpg
103.74 KB
IMG_0365_lr.jpg
IMG_0365_lr.jpg
116.01 KB
IMG_0366_lr.jpg
IMG_0366_lr.jpg
102.71 KB
IMG_0367_lr.jpg
IMG_0367_lr.jpg
118.65 KB
IMG_0373_lr.jpg
IMG_0373_lr.jpg
107.01 KB
IMG_0374_lr.jpg
IMG_0374_lr.jpg
128.78 KB
IMG_0375_lr.jpg
IMG_0375_lr.jpg
107.28 KB
IMG_0377_lr.jpg
IMG_0377_lr.jpg
115.16 KB
IMG_0378_lr.jpg
IMG_0378_lr.jpg
86.45 KB
IMG_0393_lr.jpg
IMG_0393_lr.jpg
126.68 KB

Created by IrfanView